די נישט-מעטאלן זענען איינע פון די דרײַ אפטיילונגען פון די עלעמענטן אין דער פעריאדישער טאבעלע, צוזאמען מיט די מעטאלן און די האלבמעטאלן, און שליסט אײַן די האַלאגענס (אחוץ אסטאטין) און די איידעלע גאזן.

נישט-מעטאלן, לויטן סדר פֿונעם אטאם נומער:

רוב נישט-מעטאלן געפֿינען זיך אויבן אין דער רעכטער זייט פון דער פעריאדישער טאבעלע. אן אויסנאם איז הידראגען, וואס ליגט אויבן אין דער לינקער זייט צוזאמען מיט די אלקאלי מעטאלן, כאטש אין די מערסטע ענינים זעט ער אויס ווי א נישט-מעטאל. אנדערש ווי מעטאלן, וואס פירן עלעקטריע, רוב נישט-מעטאלן זענען איזאלאטארן אדער האלב-איזאלאטארן. נישט-מעטאלן קענען שאפֿן א יאנישן בונד מיט מעטאלן. די אקסידן פון א נישט-מעטאל שאפֿן זויער.

ס'זענען באקאנט נאר 18 נישט-מעטאלן. טייל פון די נישט-מעטאלן (הידראגען, שטיקשטאף, אקסיגען, פֿלואר, כלאר, בראם און יאד) זענען צוויי-אטאמיש און די איבעריגע זענען פֿיל-אטאמיש.

לעבעדיגע ארגאניזמען אנטהאלטן נישט-מעטאלן כמעט אינגאנצן. רוב פון דער סקארע, די אקעאנען און דער אטמאספערע פון דער וועלט זענען נישט-מעטאלן.

זעט אויך

רעדאַקטירן


גרופע ← 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
פעריאד
1 2
He

1
H
2 10
Ne
9
F
8
O
7
N
6
C
5
B

4
Be
3
Li
3 18
Ar
17
Cl
16
S
15
P
14
Si
13
Al

12
Mg
11
Na
4 36
Kr
35
Br
34
Se
33
As
32
Ge
31
Ga
30
Zn
29
Cu
28
Ni
27
Co
26
Fe
25
Mn
24
Cr
23
V
22
Ti
21
Sc
20
Ca
19
K
5 54
Xe
53
I
52
Te
51
Sb
50
Sn
49
In
48
Cd
47
Ag
46
Pd
45
Rh
44
Ru
43
Tc
42
Mo
41
Nb
40
Zr
39
Y
38
Sr
37
Rb
6 86
Rn
85
At
84
Po
83
Bi
82
Pb
81
Tl
80
Hg
79
Au
78
Pt
77
Ir
76
Os
75
Re
74
W
73
Ta
72
Hf
* 56
Ba
55
Cs
7 118
Og
117
Ts
116
Lv
115
Mc
114
Fl
113
Nh
112
Cn
111
Rg
110
Ds
109
Mt
108
Hs
107
Bh
106
Sg
105
Db
104
Rf
** 88
Ra
87
Fr

* לאנטאנידן: 71
Lu
70
Yb
69
Tm
68
Er
67
Ho
66
Dy
65
Tb
64
Gd
63
Eu
62
Sm
61
Pm
60
Nd
59
Pr
58
Ce
57
La

** אקטינידן: 103
Lr
102
No
101
Md
100
Fm
99
Es
98
Cf
97
Bk
96
Cm
95
Am
94
Pu
93
Np
92
U
91
Pa
90
Th
89
Ac