קאַדמיום (Cadmuim) איז אַ כעמישער עלעמענט מיטן כעמישן סימבאל Cd און אַטאָם נומער 48. ער איז אן איבערגאנג מעטאל.

קאַדמיום, זילבערנער גרוי־בלוי מעטאלישער קאדמיום