דער ארטיקל דיסקוטירט א כעמישער עלעמענט. טאמער זוכט איר דער פיקטיווער פלאנעט וואו סופערמאן איז געבוירן געווארן, זעט קריפטאן (קאמיקס).
Kr-TableImage.svg

קריפּטאָן (Krypton) איז א כעמישער עלעמענט פון דער פאמיליע פון איידעלע גאַזן, מיט כעמישן סימבאָל Kr און אַטאם נומער 36. קריפּטאָן איז אידענטיפיצירט געווארן אין 1898 דורך וויליאם ראַמזי און מאָריס טראַווערס.

קריפּטאָן איז בלאַס