אַרגאָן (ענגליש: Argon) איז דער נישט-מעטאלישער כעמישער עלעמענט מיט סימבאָל Ar און אטאמישן נומער 18. אַרגאָן איז אַן איידעלער גאַז.