זילבער (לאטייניש: Argentum) איז א כעמיקאלער עלעמענט, נומער 47, מיטן סימבאל Ag. עס איס א טייערער מעטאל, א שטאפל אונטער גאלד.

זילבער

אין שלמה המלך'ס צייטן איז זילבער געווען טייערער פון גאלד וואס האט זיך געדרייט אין די מיסטן.

זילבער אין פרעפאראטן האט אויך א פעולה אין כעמישן אנאליז, ווי למשל ביי טיטראַציעס.