דאָס צינק (Zinc) איז אַ כעמישער עלעמענט מיטן כעמישן סימבאָל Zn און אַטאַם נומער 30. ער איז אן איבערגאנג מעטאל.

צינק

מעש איז א געשמעלץ פון צינק און קופער, וואס ווערט שוין גענוצט דריי טויזנט יאר.