ניאביום

כעמישער עלעמענט מיט אטאם־נומער 41
Nb-TableImage.svg

ניאביום, פריער קאלומביום, איז אַ כעמישער עלעמענט מיטן כעמישן סימבאָל Nb (פריער Cb) און אַטאם נומער 41. ניאביום איז א ווייכער, גראער איבערבייט מעטאל. מען טרעפט אפט אין דעם פיראכלאר מינעראל.

ניאביום קריסטאל (דער קוב איז גרויס 1 צ״מ)

דער הויפט קוואל פון ניאביום איז דער מינעראל פיראכלאר, אויך טרעפט מען ניאביום אין קאלומביט.