דין תורה

(אַריבערגעפֿירט פון חוקי התורה)

דין תּורה מײנט געװנליך אַ פּלאַץ צי שליכטן סכסוכים בײַ אידישע רבנים און דיינים, דער פּענל פֿון די רבנים/דיינים װערט אָנגערופֿן אַ בית דין.

די פסקים וואס די דיינים געבן ארויס, זענען באזירט אויף די הלכות פון חושן משפט, ווען זיי באשולדיגן עמיצן, איז עס ווייל לויט ש"ך אדער נתיבות איז יענדער שולדיג.

דער װערטליכער אָפּטײַטש דערפֿון איִז "געזעץ פֿון די תורה".

מתדיין זיין איז ביי א פאנעל פון 3 אדער מער רבנים. וואס די מאיאריטעט אורטיילט, איז דער פסק, וואס דארף אויסגעפאלגט ווערן.