הדסה עין כרם שפיטאל

הדסה עין כרם שפיטאל איז א מעדיצינישער צענטער און אוניווערסיטעט אפטייל אין ירושלים, וואס באדינט ווי דער צענטראלער שפיטאל פאר דער שטאט און איר ארומיקע יישובים. דער שפיטאל קאמפוס געפינט זיך אין דרום־מערב ירושלים, לעבן דעם עין כרם געגנט. דער שפיטאל האט 700 האספיטאליזירונג בעטן, און ווערט גערעכנט איינער פון די פירנדער שפיטעלער אין ישראל.

דער דירעקטאר פונעם שפיטאל (2012) איז ד"ר יובל ווייס.