עפענען הויפטמעניו
אטאם סטרוקטור

אטאם איז דער קלענסטער באשטאנדטייל פון מאטריאל וואס איז אומטיילבאר אין כעמישע רעאקציע. עס באשטייט פון "נייטראנען" און "פראטאנען" וואס זענען אינדערמיט אינעם אטאמקערן און עס דרייען זיך ארום דעם די "עלעקטראנען" ווי א "זון סיסטעם".

עס הייסט אטאם: ווייל אין די אמאליגע גריכישע שפראך מיינט דאס "אום'צעטיילבאר" אמאל האט מען געמיינט אז דאס איז דער קלענסטער באשטאנדטייל פון אלעם, למעשה נאכדעם האט מען אויסגעטראפן וויאזוי צו באפרייען די עלעקטראנס.

עס האלט צוזאמען די נייטראנען און פראטאנען אינעווייניג, דורך די שטארקע נוקלעארע קראפט אז זיי זאלן נישט קענען ארויספליען און צושטערן די וועלט, און די עלעקטראנען ווערן אנגאהאלטן דורך די שוואכע נוקלעארע קראפט.

די עלעקטראנען זענען נעגאטיוו, די פראטאנען זענען פאזיטיוו, און די נייטראנען זענען נייטראל (נישט נעגאטיוו און נישט פאזיטיוו).

געבוי פונעם אטאםרעדאַקטירן

דער אטאם איז צאמגעשטעלט פון א קליינעם שווערן קערן, וואס זיין מאסע איז 99.98% פון דער גאנצער מאסע און זיין גרייס איז איין הונדערט־טויזנטסער טייל פון דער גאנצער גרייס פונעם אטאם, מיט א פאזיטיווער לאדונג, און ארום דעם קערן געפינען זיך עלעקטראנען, וואס זענען קאנצענטרירט אין ראיאנען אזוי ווי שאלאכצן, מיט א נעגאטיווער לאדונג.

די געבוי פון די שאלאכצן שטאמט פון דער שרעדינגער-גלייכונג אין קוואנטן טעאריע, דאס איז א דיפערענציאל-גלייכונג וואס פארבינדט די כוואליע־פונקציע פון די עלעקטראנען, זייער ענערגיע און זייער קערן־פאטענציאל.