אײגנטום אדער אייגנס איז וואס געהערט צו א מענטש, זאכן אויף וואס א מענטש איז בעל הבית הייסט איר/זיין אייגנטום. אויך דאס לאנד וואס א מענטש פֿארמאגט איז זיין אייגנטום. דאס קען ער באקומעם דורך קויפֿן אדער בירושה. אן אייגנטום קען געהערן צו איין מענטש אדער צו עטלעכע שותפים.

תעודת ההכשר מטעם הרבנות הראשית והמועצה הדתית, הגם שמוצגת בקביעות בחזית מרכול בירושלים, היא רכוש המועצה הדתית ורשאית להסירה בכל עת, כמפורט בה

אויף זײַן אייגנטום האט א מענטש לעגאלע רעכט. די רעכט פון אייגנטום זענען קאנטראלירט דורכן געזעץ.