אן עלעקטראן איז אן עלעמענטאר טיילעכל מיט א נעגאטיווער עלעקטרישער לאדונג. די מאסע פון אן עלעקטראן איז בערך 1/1836 פון דער מאסע פון א פראטאן. אין אן אטאם רינגלען די עלעקטראנען ארום דעם אטאמקערן, וואס באשטייט פראטאנען און נייטראנען. יעדעס פרייעס אטאם פון א באשטימטן עלעמענט האט די גלייכע צאל פון עלעקטראנען. צום ביישפיל אלע פרייע וואסערשטאף אטאמען האבן נאר איינעם עלעקטראן און אלע פרייע העליום אטאמען האבן נאר צוויי עלעקטראנען א.א.וו.

מיט אזא קליינער מאסע, קען אן עלעקטראן זיך באוועגן מיט א גיך נאנט צו דער גיך פון ליכט.