שטארקע קראפט איז איינע פון די פיר יסודותדיקע קראפטן אין נאטור. די אנדערע דריי זענען עלעקטראמאגנעטיזם, די שוואכע קראפט און גראוויטאציע. שטארקע קראפט איז אויף אן אטאמישען וואגשאל 100 מאל אזוי שטארק ווי עלעקטראמאגנעטיזם.

אין די קאנטעקסט פון צוזאמענהאלטן עלעקטראנען און פראטאנען צו פארמען אטאמען, ווערט די שטארקע קראפט גערופן "נוקלעארע קראפט".

אין אטאמישען וואגשאל איז שטארקע קראפט 100 מאל שטערקער ווי עלעקטראמאגנעטיזם, וועלכע איז אליינס פיל שטערקער ווי די שוואכע קראפט.