שטאף איז פיזישע מאטריאל באנוצט אלס געצייג אדער שטיקער פאר פראדוקציע אדער פֿאבריקאציע.

דאס איז א שוין מער פראדוצירטער שטיק פון רויע מאטריאל.

קודם איז דאס רויע מאטריאל ארויסגענומען פון געוויקסן פלאנץ, בעלי חיים אדער פון דער ערד וואס דאס ווערט דערנאך איינגעטיילט אין א פארעם וואס מען קען גרינגערהייט טראנספארטירן און שפייכלערן, דאן ווערט עס פראצעסירט צו פראדורצירן האלב געענדיגטע מאטריאלן.

א ביישפיל פון רויע מאטריאל איז באוול, וואס ווערט אריינגעלייגט אין צו פאדעם, און דערנאך פראצעסירט צו א פולער שטיק סחורה, דערנאך גענייט און געשניטן צו ווערן א קלייד. וואס איז א געפארטיגטע שטיק מאטעריאל.

זעט אויך

רעדאַקטירן