רבי אלעזר בן עזריה איז געווען א תנא, וואס ווערט אראפ געברענגט דריי און פערציג מאל אין דער משנה.

רבי אלעזר בן עזריה
געבורט המאה ה־1
פאלעסטינע, ישראל רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
טויט המאה ה־2 רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבי אלעזר בן עזריה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, דער רמב"ם[1] רעכנט רבי אלעזר בן עזריה צווישן די נעמען פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנגארדער פון איבערגעבונג פון דער תורה.

תוספות[2] רעכנט אויס אז ווארשיינלעך איז רבי אלעזר בן עזריה אלט געווען ביים חורבן בית שני פערצן- פופצן יאר.

איבער אים

רעדאַקטירן

אין עלטער פון אכצן יאר איז רבי אלעזר בן עזריה אויפגענומען געווארן (פאר איין טאג) אלס נשיא אויף דעם פלאץ פון רבן גמליאל פון יבנה.[3]


אין משניות

רעדאַקטירן
 • מסכת ברכות פרק א' משנה ה', ”אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, וכו'”
 • מסכת ברכות פרק ד' משנה ז', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר, וכו'”
 • מסכת שביעית פרק א' משנה ח', רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד שיחלי וכו'”
 • מסכת שביעית פרק ג' משנה ג', רבי אלעזר בן עזריה אוסר, עד שיעמוק שלשה וכו'”
 • מסכת מעשרות פרק ה' משנה א', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם יש כיוצא בהם נמכרין בשוק וכו'”
 • מסכת מעשר שני פרק ה' משנה ט', ”אמר רבי יהושע עשור שאני עתיד למד נתון לרבי אלעזר בן עזריה וכו'”
 • מסכת שבת פרק ד' משנה ב', רבי אלעזר בן עזריה אומר, קפה מטה על צדה ונוטל וכו'”
 • מסכת שבת פרק ה' משנה ד', ”פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה וכו'”
 • מסכת שבת פרק י"ט משנה ג', רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצין את הקטן וכו'”
 • מסכת עירובין פרק ד' משנה א', ”נתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרים, מהלך את כולה וכו', מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספינתם בים, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו, וכו'”
 • מסכת יומא פרק ח' משנה ט', ”עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירו, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה וכו'”
 • מסכת ביצה פרק ב' משנה ח', ”שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, וכו'”
 • מסכת מועד קטן פרק א' משנה ב', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושין את האמה בתחלה במועד ובשביעית, וכו'”
 • מסכת כתובות פרק ד' משנה ו', ”זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה, הבנים ירשו והבנות יזונו וכו'”
 • מסכת כתובות פרק ה' משנה א', רבי אלעזר בן עזריה אומר, מן הנשואין, גובה את הכל, וכו'”
 • מסכת נדרים פרק ג' משנה י"א, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מאוסה הוא הערלה שנצגנו בה הרשעים, וכו'”
 • מסכת נזיר פרק ו' משנה ב', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אינו חייב עד שיאכל שני חרצנים וזגן, וכו'”
 • מסכת סוטה פרק ט' משנה ט"ו, ”משמת רבי אלעזר בן עזריה, פסק העשר מן החכמים, וכו'”
 • מסכת בבא קמא פרק ו' משנה ד', רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואין אותה כאלו היא באמצע בית כור, וכו'”
 • מסכת מכות פרק א' משנה י', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה, וכו'”
 • מסכת עדיות פרק ג' משנה י"ב, ”שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, וכו'”
 • מסכת אבות פרק ג' משנה י"ז, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, וכו'”
 • מסכת זבחים פרק א' משנה ג', ”אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, וכו'”
 • מסכת מנחות פרק י"ג משנה ו', רבי אלעזר בן עזריה אומר, או תור, או בן יונה, וכו'”
 • מסכת ערכין פרק ח' משנה ד', ”אמר רבי אלעזר בן עזריה , מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו, וכו'”
 • מסכת כריתות פרק ב' משנה ה', רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל העריות מפרשות, וכו'”
 • מסכת כלים פרק ג' משנה ח', ”משפך של עץ ושל חרס שפקקו בזפת, רבי אלעזר בן עזריה מטמא, וכו'”
 • מסכת נגעים פרק ז' משנה ב', ”היתה כקרום ביצה וכו' רבי אלעזר בן עזריה מטהר, רבי אלעזר חסמא אומר, וכו'”
 • מסכת נגעים פרק ח' משנה ט', רבי אלעזר בן עזריה אומר, כחזירת ראשי איברים בבהרת קטנה, וכו'”
 • מסכת נגעים פרק י"ג משנה ו', ”בית שהוא מסך וכו' הנכנס לחיצון טהור , דברי רבי אלעזר בן עזריה, וכו'”
 • מסכת טהרות פרק ז' משנה ז', ”המניח את כליו בחלון של אודיארין רבי אלעזר בן עזריה מטהר, וכו'”
 • מסכת מקואות פרק ג' משנה ב', רבי אלעזר בן עזריה פוסל אלא אם כן פקק, וכו'”
 • מסכת מקואות פרק ח' משנה ג', ”הפולטת זרע ביום השלישי, טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה, וכו'”
 • מסכת מכשירין פרק ו' משנה ו', רבי אלעזר בן עזריה אומר, דם הנדה אינו מכשיר, וכו'”
 • מסכת ידים פרק ג' משנה ה', ”אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים וכו'”
 • מסכת ידים פרק ד' משנה ב', ”אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, וכו'”
 • מסכת ידים פרק ד' משנה ג', ”עמון ומואב מהן בשביעית, גזר רבי טרפון מעשר עני, וגזר רבי אלעזר בן עזריה מעשר שני, אמר רבי ישמעאל אלעזר בן עזריה עליך ראיה ללמד וכו', אמר לו רבי אלעזר בן עזריה ישמעאל אחי, אני לא שניתי וכו' טרפון אחי שנה וכו', השיב רבי אלעזר בן עזריה בבל חוצה לארץ וכו', אמר לו רבי אלעזר בן עזריה הרי אתה כמהנן ממון ,וכו'”
 • מסכת עוקצין פרק א' משנה ה', רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול, וכו'”


רעפרענצען

רעדאַקטירן
 1. הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. שבת נ"ד ע"ב ד"ה והוה מעשר
 3. ברכות כ"ז ע"ב