רבן גמליאל פון יבנה

(אַריבערגעפֿירט פון רבן גמליאל)
"רבן גמליאל" באוועגט אהער. פאַר זײַן זיידע, דעם ערשטן רבן גמליאל, זעט רבן גמליאל הזקן.

רבן גמליאל פון יבנה איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט הונדערט און צען מאל אין משניות.

מען האט אים גערופן רבן גמליאל פון יבנה כדי נישט זיך פארטומלען מיט זיין זיידן וואס האט געהייסן רבן גמליאל הזקן. אין אלגעמיין וואו עס שטייט אין משניות נאר "רבן גמליאל" מיינט דאס רבן גמליאל פון יבנה, דאך איז פארהאן אויסנאמען.

אפשטאםרעדאַקטירן

רבן גמליאל פון יבנה איז געווען א זון פון רבן שמעון בן גמליאל הזקן, א זון פון רבן גמליאל הזקן, א זון פון שמעון בן הלל, א זון פון הלל הזקן, ער האט געשטאמט פון מלכות בית דוד.

זיין צייטרעדאַקטירן

רבן גמליאל פון יבנה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

אין משניותרעדאַקטירן

סדר זרעים (דריי און צוואנציג מאל)

 • מסכת ברכות פרק א' משנה א', מאימתי קורין את שמע בערבית, וכו', עד סוף האשמורה ראשונה - דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים - עד חצות, רבן גמליאל אומר - עד שיעלה עמוד השחר, מעשה ובאו בניו וכו' אמר להם וכו'
 • מסכת ברכות פרק ב' משנה ה', מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה הראשון שנשא, וכו', אמר להם, איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו שעה אחת
 • מסכת ברכות פרק ד' משנה ג', רבן גמליאל אומר, בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה
 • מסכת ברכות פרק ד' משנה ג', אכל תאנים ענבים ורמונים מברך אחריהן שלש ברכות, דברי רבן גמליאל

סדר מועד (זיבן און דרייסיג מאל)

 • מסכת שבת - דריי מאל - פרק י"ב משנה ו' .. פרק ט"ז משנה ח' (2 מאל).
 • מסכת עירובין - זעקס מאל - פרק ד' משנה א' (2 מאל), ב .. פרק ו' משנה ב' .. פרק י' משנה א', י'.
 • מסכת פסחים - פיר מאל - פרק א' משנה ה' .. פרק ג' משנה ד' .. פרק ז' משנה ב' .. פרק י' משנה ה'.
 • מסכת שקלים - איין מאל - פרק ו' משנה א'.
 • מסכת סוכה - פיר מאל - פרק ב' משנה א' (2 מאל), ה' .. פרק ג' משנה ט'.
 • מסכת ביצה - פיר מאל - פרק א' משנה ח' .. פרק ב' משנה ו' (2 מאל) .. פרק ג' משנה ב'.
 • מסכת ראש השנה - עלף מאל - פרק א' משנה ו' .. פרק ב' משנה ח' (4 מאל), ט' (5 מאל) .. פרק ד' משנה ט'.
 • מסכת תענית - דריי מאל - פרק א' משנה ג' .. פרק ב' משנה י' (2 מאל).
 • מסכת מועד קטן - איין מאל - פרק ג' משנה ו'.

סדר נשים (ניינצן מאל)

 • מסכת יבמות - זעקס מאל - פרק ה' משנה א' .. פרק י"ג משנה ז' .. פרק ט"ז משנה ז' (פיר מאל).
 • מסכת כתובות - צען מאל - פרק א' משנה ו', ז', ח', ט' .. פרק ח' משנה א' (3 מאל) .. פרק י"ג משנה ג', ד', ה'.
 • מסכת סוטה - איין מאל - פרק ב' משנה א'.
 • מסכת גיטין - צוויי מאל - פרק א' משנה א', ה'.

סדר נזיקין (עלף מאל)

סדר קדשים (פינף מאל)

סדר טהרות (פופצן מאל)

 • מסכת כלים זיבן מאל - פרק ה' משנה ד' .. פרק ח' משנה ט' .. פרק י"ב משנה ג', ו' (2 מאל) .. פרק י"ז משנה ב' .. פרק כ"ח משנה ד'.
 • מסכת נגעים צוויי מאל - פרק ו' משנה ה' .. פרק ז' משנה ד'.
 • מסכת פרה צוויי מאל - פרק ט' משנה ג' .. פרק י"א משנה א'.
 • מסכת טהרות איין מאל - פרק ט' משנה א'.
 • מסכת ידים דריי מאל - פרק ד' משנה ד' (3 מאל).
פֿריערדיגער:
רבן יוחנן בן זכאי
נשיא נאָכפֿאלגער:
רבן שמעון בן גמליאל


חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (רבי יהודה בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה , רבי יוסי (רבי יוסי בן חלפתא) , רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל

רעפרענצעןרעדאַקטירן

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד