מסכת עוקצין איז די צוועלפטע מסכתא פון סדר טהרות אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום די דינים פון טומאת אוכלין.


נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. כל שהוא יד
  2. זיתים
  3. יש צריכין