רבי אליעזר בן יעקב, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין און פערציג מאל אין משניות.

רבי אליעזר בן יעקב
פאך רב רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער

זיין צייט רעדאַקטירן

רבי אליעזר בן יעקב איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

אויך איז געווען א תלמיד פון רבי עקיבא (בר"ר פרק ס"א ג', ותנחומא סו"פ חיי) מיטן נאמען אליעזר בן יעקב, ער איז געווען פון די זיבן תלמידים וואס רבי עקיבא האט מיט זיי אויפגעשטעלט די תורה נאכאמאל, נאכדעם וואס זיינע פיר און צוואנציג טויזנט תלמידים זענען געשטארבן (יבמות).

איבער אים רעדאַקטירן

רבי אליעזר בן יעקב ער האט געשריבן מסכת מדות. [2]

שמעון בן עזאי האט געטראפן א מגילת יוחסין וואס דארט שטייט "משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי", אויף יעדן ארט איז דער הלכה אזוי ווי אים.[3]

אין משניות רעדאַקטירן

 • מסכת כלאים פרק ב' משנה ט', רבי אלעזר בן יעקב אומר, אפילו כל שדהו בית כור, לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת”
 • מסכת כלאים פרק ד' משנה ח', ”היו שלש, אם אין בין שורה לחברתה, שש עשרה אמה, לא יביא זרע לשם, רבי אליעזר בן יעקב אומר משום חנניא בן חכינאי, אפילו חרבה האמצעית, ואין בין שורה לחברתה שש עשרה אמות, לא יביא זרע לשם, שאילו מתחלה נטען, הרי זה מותר בשמונה אמות”
 • מסכת כלאים פרק ה' משנה ג', ”חריץ שהוא עובר בכרם, עמוק עשרה ורחב ארבעה, רבי אליעזר בן יעקב אומר אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו, הרי זה נראה כבין הכרמים, ואם לאו, הרי הוא כגת”
 • מסכת כלאים פרק ו' משנה ב', ”עריס שהוא יוצא מן המדרגה, רבי אליעזר בן יעקב אם עומד בארץ ובוצר את כולו, הרי זה אוסר ארבע אמות השדה, ואם לאו אינו אוסר אלא כנגדו”
 • מסכת שביעית פרק ב' משנה י', ”ומרביצין בעפר לבן דברי רבי שמעון, רבי אליעזר בן יעקב אוסר”
 • מסכת תרומות פרק ג' משנה ה', ”רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת הכרי ממנו עליו, קרא שם, רבי אליעזר בן יעקב אומר, האומר עשור מעשר זה, עשוי תרומת נעשר עליו, קרא שם”
 • מסכת ביכורים פרק א' משנה ה', רבי אליעזר בן יעקב אומר, אשה בת גרים לא תנשא לכהונה, עד שתהא אמה מישראל, וכו'”
 • מסכת שבת פרק ט"ו משנה ב', ”יש לך קשרים שאין חייבין עליהן כקשר, וכו', רבי אליעזר בן יעקב אומר, קושרין לפני הבהמה, בשביל שלא תצא”
 • מסכת עירובין פרק ו' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת עירובין פרק ח' משנה י', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת שקלים פרק ו' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת מועד קטן פרק א' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת יבמות פרק י"ג משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נדרים פרק ג' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נדרים פרק ה' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נדרים פרק ה' משנה ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת סוטה פרק ט' משנה ד', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת קידושין פרק ד' משנה ז', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת מכות פרק ב' משנה ב', ”הזורק אבן לרשות הרבים והרג, הרי זה גולה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם מכשיצאתה האבן מידו הוציא הלז את ראשו וקבלה הרי זה פטור”
 • מסכת אבות פרק ד' משנה י"א, רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד, תשובה ומעשים טובים כתריס לפני הפורענות”
 • מסכת מנחות פרק ה' משנה ו', ”כדברי רבי אליעזר בן יעקב
 • מסכת מנחות פרק ג' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת בכורות פרק ג' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת ערכין פרק ב' משנה ו', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת כריתות פרק ב' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת תמיד פרק ה' משנה ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת מדות פרק א' משנה ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו אחי אמא ישן, ושרפו את כסותו”
 • מסכת מדות פרק א' משנה ט', רבי אליעזר בן יעקב אומר, במסיבה ההולכת תחת החיל, יוצא והולך לו בטדי”
 • מסכת מדות פרק ב' משנה ה', ”עשרת הנשים וכו' וארבע לשכות היו בארבע מקצעותיה, וכו', מערבית דרומית, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שכחתי מה היתה משמשת, אבא שאול אומר, שם היו נותניו יין ושמן, היא היתה נקראת בית שמניה”
 • מסכת מדות פרק ב' משנה ו', רבי אליעזר בן יעקב אומר, מעלה היתה וגבוהה אמה, והדוכן נתון עליה, ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה, וכו', ולמה נקרא שמו שער המים, וכו', רבי אליעזר בן יעקב אומר, ובו המים מפכים, וכו'”
 • מסכת מדות פרק ה' משנה ד', ”לשכת העץ, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שכחתי מה היתה משמשת, אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול, והוא היתה אחורי שתיהן”
 • מסכת כלים פרק ז' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת כלים פרק כ"ח משנה ט', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נגעים פרק ז' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נגעים פרק י' משנה ד', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נגעים פרק י"א משנה י"א, רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת פרה פרק ט' משנה ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת טהרות פרק ג' משנה ח', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת מכשירין פרק ו' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”


חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל

רעפרענצען רעדאַקטירן

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. יומא ט"ז ע"א
 3. יבמות מ"ט ע"ב ורש"י שם