א דור (ל"ר דורות) (גענעראציע) איז דער נאָמען פֿאַר אַלעמען וועלכע לעבן אין איין צייט. מען רופט אויך די טאטע-קינד קרובֿישאַפֿט א דור. בכלל איז א דור בערך 30 יאָר, וועלכער איז די דורכשניטלעכע אלטערהייט ווען מען ווערט א טאטע.

יידן האלטן אז די קדושה פון דורות פארקלענערט זיך יעדער דור (ירידת הדורות). [1]

נאמען פון דורות

רעדאַקטירן

מע האט באנאמענט וויכטיקע דורות. למשל, דער דור לעבעדיק אין משך פון מגדל בבל הייסט דור הפֿלגה (צעטיילקייט). אנדערע דורות ווערן רעקארדירט אין דער טאבעלע [לויט די אלוועלטליכע אויסדרוק]:

תקופה נאמען פון דור
מגדל בבל דור הפֿלגה
1946-1964 צעקינדל דור
1970-1980 גענעראציע עקס (X)
1980-2000 דור איגרעק (Y), טויזינט-יאריק
2000-היינט דור זעד (Z)

יודישער גענעראציע נעמען

רעדאַקטירן

די גענעראציע באפעלקערונג וואס האט איבערגעלעבט דעם צווייטע וועלט מלחמה, הייסן די שארית הפליטה. זייערע קינדער הייסן דער צווייטער דור נאכן קריג.

אין מדינת ישראל הייסן די דור פון מלחמת העצמאות "דור תש"ח".

מראה-מקומות

רעדאַקטירן
  1. תלמוד בבלי, מסכת שבת קי"ב, זייט ב'; עירובין נ"ג, זייט א'; ביאור הגר"א צו ספרא דצניעותא, לה אא"וו.