א דור (ל"ר דורות) (גענעראציע) איז דער נאָמען פֿאַר אַלעמען וועלכע לעבן אין איין צייט. מען רופט אויך די טאטע-קינד קרובֿישאַפֿט א דור. בכלל איז א דור בערך 30 יאָר, וועלכער איז די דורכשניטלעכע אלטערהייט ווען מען ווערט א טאטע.

יידן האלטן אז די קדושה פון דורות פארקלענערט זיך יעדער דור (ירידת הדורות). [1]

נאמען פון דורותרעדאַקטירן

מע האט באנאמענט וויכטיקע דורות. למשל, דער דור לעבעדיק אין משך פון מגדל בבל הייסט דור הפֿלגה (צעטיילקייט). אנדערע דורות ווערן רעקארדירט אין דער טאבעלע:

תקופה נאמען פון דור
מגדל בבל דור הפֿלגה
1946-1964 צעקינדל דור
1960-1980 דור איקס (X)
1980-2000 דור איגרעק (Y), טויזינט-יאריק
2000-היינט דור זעד (Z)

די יידן וואס האבן איבערגעלעבט דעם חורבן הייסן שארית הפליטה. זייערע קינדער הייסן דער צווייטער דור נאכן חורבן.

אין מדינת ישראל הייסן די דור פון מלחמת העצמאות "דור תש"ח".

מראה-מקומותרעדאַקטירן

  1. תלמוד בבלי, מסכת שבת קי"ב, זייט ב'; עירובין נ"ג, זייט א'; ביאור הגר"א צו ספרא דצניעותא, לה אא"וו.