מסכת קידושין איז די זיבעטע (און לעצטע) מסכתא אין סדר נשים (דער דריטער סדר אין משניות). די מסכתא איז עוסק אין דעם ענין וויאזוי א מאן קען האבן א קנין קידושין אין א פרוי. די מסכתא האט א גמרא אין בבלי (81 בלאט) און ירושלמי.

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתא רעדאַקטירן

  1. האשה נקנית - וויאזוי א מאן קען שאפן א קנין אין א פרוי; אויך דינים פון עבד כנעני און אלע ערליי קניָנים.
  2. האיש מקדש - וועגן מקדש זיין דורך א שליח, און בכלל ענינים פון שליחות.
  3. האומר
  4. עשרה יוחסין