דזשייניזם (הינדוסטאני: जैनधर्म דזשיין דהאַרמאַ) איז א פאנטעיסטישע רעליגיע וואס לערנט קיין געוואלד קעגן לעבעדיקע באשעפענישן. די נשמה מוז זיך אויסלערנען הערשן איבער די אינערלעכע שונאים. אין דער מאדערנער וועלט, איז דזשייניזם א קליינע אבער השפעהדיקע רעליגיעזע גרופע מיט עטלעכע 4.2 מיליאן נאכפאלגער אין אינדיע, און דערפאלגרייכע וואקסנדיקע געמיינדעס אין צפון אמעריקע, מערב אייראפע, דעם ווײַטן מזרח, אויסטראליע און אנדערש וואו.

עיקר נקודות

רעדאַקטירן
  • יעדע לעבעדיקע באשעפעניש האט א נשמה.
  • יעדע נשמה איז דער ארכיטעקט פון איר אייגן לעבן, אין דער דאזיקער וועלט און אין דער קומענדיקער וועלט.
  • דזשייניזם לייגט א דרוק אויף קאנטראלירן די חושים.
  • דזשייניזם דינט די געטשקעס פון דזשינאס, אריהאנטס און טירטאנקארס.


פילאסאפיע
 
שטראמען/שולעס
טאאיזםהאסכולה הפיתגוראיתהאסכולה האלאטיתאטאמיסטישע שולעמוהיזםלעגאליזםנאטוראליזםהאסכולה הפריפטטיתהאסכולה הסטואיתהאסכולה הציניתנעאפלאטוניזםהאסכולה האפיקוראיתקאנפוציאניזםסכולסטיקהראציאנאליזםעמפיריציזםעקזיסטענציאליזםנעא-קאנפוציאניזםפענאמענאלאגיעאנאליטישע פילאסאפיעפראגמאטיזםפאסטמאדערניזםבודהיסטישע פילאסאפיעהינדואיסטישע פילאסאפיעדזשייניזםפילאסאפיע יהודית
פילאסאפיע פארטאל