מאטעריאליזם

טעאריע אין פילאסאפיע

מאַטעריאַליזם איז א טעאריע אין פילאסאפיע אז אלץ באשטייט פון מאטעריע, און אלע פענאמענען, איינשליסנדיק באוואוסטזיין קומען פון מאטעריעלע אייגנשאפטן און אינטעראקציעס. דאס הייסט, לויט דער דאזיקער טעאריע באשטייט דאס גאנצע ממשות פון פיזישער מאטעריע, און דאס נעמט איין מענטשלעכע געדאנקען, געפילן און עמאציעס.

דאס איז פונקט פארקערט פון דער טעאריע פון אידעאליזם, און אויך קעגן דעם באגריף פון גייסטליכקייט.

מאטעריאליזם און אוראלט גריכנלאנד רעדאַקטירן

מאטעריאליזם איז א גאר אלטע פילאסאפיע וואס שטאמט פון די גריכישע פילאסאפן.


פילאסאפיע
 
טערמינען
גרונטלעכע טערמינען אורזאכלעכקייטאינסוףאמת און שקראפאסטעריאריאפריארידיאלעקטיקהנחהזמןחומר ורוחחוק הזהותגוט און שלעכטסישותכשל לוגילוגוסמהותרעאליטעטערךפאראדאקסצדקתכונה
טעאריעס/תפיסות אוטיליטאריזםאוניווערסאליזםאימננטיותאמנה חברתיתבחירה חופשיתבעיית הראוי-מצויהבעיה הפסיכופיזיתדעאנטאלאגיעדואליזםהעדאניזםהאליזםהיסטאריציזםהשכל הפועלטיעון השפה הפרטיתכשל נטורליסטילאגיציזםמאטעריאליזםמאניזםמונאדהמעכאניזםמעטאפיזישער נאטוראליזםניהיליזםנאמינאליזםסוביעקטיוויזםסאליפסיזםספקנותעל-אדםעשרת הכבליםפאזיטיוויזםפטליזםפאנטעאיזםהפרא האצילהצו הקטגוריהקוגיטורעדוקציאניזםרעלאטיוויזםתערו של אוקאם
פילאסאפיע פארטאל