שלעכטס

באגריף אין רעליגיע און פילאסאפיע

שלעכטס אדער רשעות איז א באגריף קעגן גוט עס איז באטראכט ווי נעגאטיוו, און איז א מידה נאך אלע שלעכטע מידות וואס מאכט דעם מענטש שלעכט. איינע פון די פיר קינדער, די איבריגע זיינען

א געמאלן בילד פון יצר הרע דער שורש פון אלע שלעכטס אין רעליגיע