מערב-אייראפע

(אַריבערגעפֿירט פון מערב אייראפע)
מערב אייראפע

מערב־אייראפע איז א נאמען וואס מען גיבט צו די פאלגנדע לענדער: