רבי אליעזר בן יעקב

(אַריבערגעפֿירט פון אליעזר בן יעקב)

רבי אליעזר בן יעקב, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין און פערציג מאל אין משניות.

רבי אליעזר בן יעקב
פאך רב רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבי אליעזר בן יעקב איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

אויך איז געווען א תלמיד פון רבי עקיבא (בר"ר פרק ס"א ג', ותנחומא סו"פ חיי) מיטן נאמען אליעזר בן יעקב, ער איז געווען פון די זיבן תלמידים וואס רבי עקיבא האט מיט זיי אויפגעשטעלט די תורה נאכאמאל, נאכדעם וואס זיינע פיר און צוואנציג טויזנט תלמידים זענען געשטארבן (יבמות).

איבער אים

רעדאַקטירן

רבי אליעזר בן יעקב ער האט געשריבן מסכת מדות. [2]

שמעון בן עזאי האט געטראפן א מגילת יוחסין וואס דארט שטייט "משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי", אויף יעדן ארט איז דער הלכה אזוי ווי אים.[3]

אין משניות

רעדאַקטירן
 • מסכת כלאים פרק ב' משנה ט', רבי אלעזר בן יעקב אומר, אפילו כל שדהו בית כור, לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת”
 • מסכת כלאים פרק ד' משנה ח', ”היו שלש, אם אין בין שורה לחברתה, שש עשרה אמה, לא יביא זרע לשם, רבי אליעזר בן יעקב אומר משום חנניא בן חכינאי, אפילו חרבה האמצעית, ואין בין שורה לחברתה שש עשרה אמות, לא יביא זרע לשם, שאילו מתחלה נטען, הרי זה מותר בשמונה אמות”
 • מסכת כלאים פרק ה' משנה ג', ”חריץ שהוא עובר בכרם, עמוק עשרה ורחב ארבעה, רבי אליעזר בן יעקב אומר אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו, הרי זה נראה כבין הכרמים, ואם לאו, הרי הוא כגת”
 • מסכת כלאים פרק ו' משנה ב', ”עריס שהוא יוצא מן המדרגה, רבי אליעזר בן יעקב אם עומד בארץ ובוצר את כולו, הרי זה אוסר ארבע אמות השדה, ואם לאו אינו אוסר אלא כנגדו”
 • מסכת שביעית פרק ב' משנה י', ”ומרביצין בעפר לבן דברי רבי שמעון, רבי אליעזר בן יעקב אוסר”
 • מסכת תרומות פרק ג' משנה ה', ”רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת הכרי ממנו עליו, קרא שם, רבי אליעזר בן יעקב אומר, האומר עשור מעשר זה, עשוי תרומת נעשר עליו, קרא שם”
 • מסכת ביכורים פרק א' משנה ה', רבי אליעזר בן יעקב אומר, אשה בת גרים לא תנשא לכהונה, עד שתהא אמה מישראל, וכו'”
 • מסכת שבת פרק ט"ו משנה ב', ”יש לך קשרים שאין חייבין עליהן כקשר, וכו', רבי אליעזר בן יעקב אומר, קושרין לפני הבהמה, בשביל שלא תצא”
 • מסכת עירובין פרק ו' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת עירובין פרק ח' משנה י', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת שקלים פרק ו' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת מועד קטן פרק א' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת יבמות פרק י"ג משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נדרים פרק ג' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נדרים פרק ה' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נדרים פרק ה' משנה ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת סוטה פרק ט' משנה ד', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת קידושין פרק ד' משנה ז', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת מכות פרק ב' משנה ב', ”הזורק אבן לרשות הרבים והרג, הרי זה גולה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם מכשיצאתה האבן מידו הוציא הלז את ראשו וקבלה הרי זה פטור”
 • מסכת אבות פרק ד' משנה י"א, רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד, תשובה ומעשים טובים כתריס לפני הפורענות”
 • מסכת מנחות פרק ה' משנה ו', ”כדברי רבי אליעזר בן יעקב
 • מסכת מנחות פרק ג' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת בכורות פרק ג' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת ערכין פרק ב' משנה ו', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת כריתות פרק ב' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת תמיד פרק ה' משנה ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת מדות פרק א' משנה ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו אחי אמא ישן, ושרפו את כסותו”
 • מסכת מדות פרק א' משנה ט', רבי אליעזר בן יעקב אומר, במסיבה ההולכת תחת החיל, יוצא והולך לו בטדי”
 • מסכת מדות פרק ב' משנה ה', ”עשרת הנשים וכו' וארבע לשכות היו בארבע מקצעותיה, וכו', מערבית דרומית, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שכחתי מה היתה משמשת, אבא שאול אומר, שם היו נותניו יין ושמן, היא היתה נקראת בית שמניה”
 • מסכת מדות פרק ב' משנה ו', רבי אליעזר בן יעקב אומר, מעלה היתה וגבוהה אמה, והדוכן נתון עליה, ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה, וכו', ולמה נקרא שמו שער המים, וכו', רבי אליעזר בן יעקב אומר, ובו המים מפכים, וכו'”
 • מסכת מדות פרק ה' משנה ד', ”לשכת העץ, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שכחתי מה היתה משמשת, אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול, והוא היתה אחורי שתיהן”
 • מסכת כלים פרק ז' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת כלים פרק כ"ח משנה ט', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נגעים פרק ז' משנה א', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נגעים פרק י' משנה ד', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת נגעים פרק י"א משנה י"א, רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת פרה פרק ט' משנה ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת טהרות פרק ג' משנה ח', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”
 • מסכת מכשירין פרק ו' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר,”


רעפרענצען

רעדאַקטירן
 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. יומא ט"ז ע"א
 3. יבמות מ"ט ע"ב ורש"י שם