עפענען הויפטמעניו

צי מיינט איר פרשת שמות?

שְׁמוֹת איז דער צווײטער חומש, וואָס הײבט זיך אָן מיט די ווערטער וְאֵלֶּה, שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, הַבָּאִים, מִצְרָיְמָה: אֵת יַעֲקֹב, אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ (שמות א' א') .

באַשטײט פֿון 40 קאַפיטלעך. עס ווערט אין חומש שמות דערצײלט דער ספור ווי די מצרײם האָבן געפײַניקט די ייִדן, נאַכער יציאת מצרים, דאָס געבן די תורה אויפֿן הר סיני, פֿאַרשײדענע געזעצן, דאָס מאַכן דעם משכן, די מעשה פֿון עגל (גאָלדענע קאַלב).

אין די אײראָפעאישע שפראַכן הײסט שמות „עקסאָדוס“ (דער אַרויסגאַנג, דאָס אַרויסגײן פֿון מצרים.

דער סדר פון פרשיות אין ספר שמותרעדאַקטירן

תוכן פון ספר שמותרעדאַקטירן

יציאת מצריםרעדאַקטירן

מתן תורהרעדאַקטירן

דער משכןרעדאַקטירן

דער אייבערשטער האט געהייסן משה בויען א משכן, מיט א שולחן, מנורה, א גאלדענעם מזבח און א קופערנעם מזבח. פאר די כהנים דארף מען מאכן פיר בגדים: כתונת, מכנסים, אבנט (גארטל) און מגבעת (הויב). פארן כהן גדול מאכט מען נאך פיר בגדים: ציץ, מעיל, אפוד און חושן.

דער עגלרעדאַקטירן

זעט אויךרעדאַקטירן