מגילת אסתר איז איינע פון די ספרים פון תנ"ך.

די חז"ל האבן מתקן געווען מען זאל ליינען די מגילה בייטאג און ביינאכט פון פורים.


די מצווה איז איינע פון די 7 מצוות וואס חז"ל האבן מתקן געווען,

מגילה נעמט איבער אנדערע מצוות פון די תורה ד.מ. מגילה איז פאר אלעם

צו דעם קומט צו מאכן א סעודה, משלוח מנות, און מתנות לאביונים.

פערזענלעכקייטן אין דער מגילה רעדאַקטירן

חרבונה רעדאַקטירן

חרבונה איז געווען א באדינער ביי אחשוורוש.

זרש רעדאַקטירן

זרש איז געווען די ווייב פון המן הרשע.

בגתן רעדאַקטירן

בגתן איז געווען א באדינער פון קעניג אחשוורוש.

תרש רעדאַקטירן

תרש איז געווען א באדינער פון קעניג אחשוורוש.

ספרים אין תנ"ך

תורה: בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים

נביאים: יהושע | שופטים | שמואל (א' וב') | מלכים (א' וב') | ישעיה | ירמיה | יחזקאל | תרי עשר: הושע | יואל | עמוס | עובדיה | יונה | מיכה | נחום | חבקוק | צפניה | חגי | זכריה | מלאכי

כתובים: תהילים | משלי | איוב | שיר השירים | רות | איכה | קהלת | אסתר | דניאל | עזרא - נחמיה | דברי הימים (א' וב')

שבע מצוות דרבנן
 
 
הללמגילת אסתרחנוכה ליכט
נרות שבתנטילת ידייםברכותעירובין