עפענען הויפטמעניו

ספר ישעיה

ספר פון נביאים

ספר ישעיה איז דער ספר אין נביאים וואס ענטהאלט די נבואות פונעם נביא ישעיהו. אין גרעסטן טייל זענען די נבואות טרייסטונגען און חיזוק צום יידישן פאלק, זיי דערצייילן וויאזוי עס וועט אויסזען לעתיד לבא, די מעלות פון כלל ישראל, און איר גלאררייכן צוקונפט.

פון צווישן די ספרי הנביאים פארמאגט ספר ישעיה די מערסטע צאל נבואות.

זעט אויךרעדאַקטירן