דער כהן גדול איז דער טיטל פון דעם הויפט כהן ביי יידן, דער מענטש וואס אין יעדן דור האט געפירט די רעליגיע.

כהן גדול בבגדי הכהונה

ביז צו די טעג פון יאסון איז די אמט פון כהן גדול געגאנגען בירושה, דורך די אייניקלעך פון אהרן, דער ערשטער כהן גדול און פינחס בן אלעזר.

דער כהן גדול איז געווען געשיידט פון אנדערער כהנים דורך זיין שטעלע, איינפלוס, רעליגיעזע פליכטן. פרינציפעל האט ער אויסגעזען באזונדער מיט זיין לבוש, די שמונה בגדים.


די פאלגענדע טאבעלע איז א רשימה פון כהנים גדולים לויט יוסיפון (יוסף בן מתתיהו) און אנדערע מקורות.

תקופת המקרא

פון דא ווייטער זענען חילוקי דעות

לויט ספר דברי הימים

 • יוחנן
 • עזריה
 • אמריה
 • אחיטוב
 • צדוק

לויט יוסיפון און סדר עולם זוטא

 • יהורם
 • יוחנן (לויט יוסיפון)
 • יהואחז (ביב"מ כנראה: אחזיהו)
 • יהויריב (לויט סע"ז)
 • יהושפט (לויט סע"ז)
 • יהוידע (בערך 835 לפנה"ס) (לויט סע"ז)
 • פדיה
 • צדקיה
 • יותם
 • יואל
 • אוריה
 • נריה
 • הושעיה

מכאן ואילך המסורות מתאימות

 • שלום
 • חלקיהו בן משולם (בערך 620 לפנה"ס)
 • שריה (סוף בית ראשון, 586 לפנה"ס)
 • יהוצדק

כהנים גדולים המוזכרים במקרא ואינם בשתי הרשימות

 • עזריהו (בערך 770 לפנה"ס)
 • אוריה (בערך 735 לפנה"ס)
תקופת בית שני

די פערסישע תקופה (סוף תקופת המקרא)

התקופה התלמית והסלאוקית (על פי יוסף בן מתתיהו)

הכוהנים הגדולים מבית חשמונאי

הכוהנים הגדולים האחרונים

(על פי יוסף בן מתתיהו בהשוואה לשמות המופיעים בחז"ל)

מוזכרים בחז"ל ככהנים גדולים, אך אינם מופיעים ברשימות היסטוריות