עפענען הויפטמעניו

ספר יחזקאל איז דער ספר אין נביאים ווי עס געשריבן די נבואות פונעם נביא יחזקאל.

ספר יחזקאל איז אייגנארטיג דערמיט וואס יחזקאל הנביא האט באקומען זיינע נבואות אינדרויסן פון ארץ ישראל, שוין זייענדיג אין גלות. זיינע נבואות רעדן טאקע פיל ארום מיט טרייסט פארן אידישן פאלק אינעם צוקונפט, די מלחמות און מפלה פון פארשידענע פעלקער, מלחמת גוג ומגוג, משיח און תחיית המתים. אויך זענען א גרויס טייל פון די נבואות אין ספר יחזקאל פארנומען מיטן דריטן בית המקדש, עס געבט פונקטליכע אנווייזונגען וויאזוי מען וועט עס בויען, די פונקטליכע מאס פון אלע אירע אפטיילונגען, און אלע איינצלהייטן פונעם צוקונפטיגן בית המקדש ממש ביזן קלענסטן דעטאל.

די ערשטע נבואה אינעם ספר איז א נבואה וואס יחזקאל האט באקומען אויפן חוץ לארץ'דיגן באדן באלד ביים אנהויב פונעם גלות. ער האט דאן געזען אזעלכע אפענע הימלישע גילויים וואס מען טרעפט נישט אין גאנץ תנ"ך. מען איז דאס מפטיר שבועות נאך די קריאת התורה פון קבלת התורה.

זעט אויךרעדאַקטירן