אליהו הנביא אדער זכור לטוב (אויך אליהו התשבי און אליהו הגלעדי) איז געווען א נביא, וואס האט געוואוינט אין "גלעד".

אליהו הנביא זכור לטוב מיט קינדרלעך יידן (ציכונג)

דער חת"ם סופר שרייבט אין א פלאץ אז עס זענען פארהאן צוויי אליהו הנביא'ס. {פעלט הסברה}

אליהו באווייזט ווינדעררעדאַקטירן

אין די צייטן פון אחאב דער קעניג פון מלכות ישראל, ווען אחאב האט אנגעהויבן דינען עבודה זרה, האט אליהו אויסגערופן אז עס וועט קומען א טרוקנהייט אין לאנד, און אזוי איז טאקע געווען במשך דריי יאר, אליהו האט בדרך נס געהאט די גאנצע דריי יאר עסן און טרינקען.

אין תנ"ך שטייט נישט ווער איז געווען אליהו הנביא, פון וואנעט שטאמט ער אא"וו. אויך ווערט געברענגט זיינע אומנאטורליכע כוחות צו מאכן ניסים. און דערפאר איז דא א ווערסיע אז ער איז געווען א מלאך. דערפאר איז אנגענומען צו דערציילן אויף אים פיל מיסטישע געדאנקען: