די שבע מצוות דרבנן זענען די זיבן מצוות עשה וואס חז"ל האבן מתקן געווען.

שבע מצוות דרבנן
הללמגילת אסתרחנוכה ליכט
נרות שבתנטילת ידייםברכותעירובין

דער סימן אויף דעם איז שמ"ע בנ"י:

  • ש - שבח (הלל)
  • מ - מגילה (ליינען)
  • ע - עירובין
  • ב - ברכות
  • נ - נרות שבת; נרות חנוכה (2 מצוות)
  • י - ידיים (וואשן די הענט צום עסן)