מענטש

(אַריבערגעפֿירט פון מענטשהייט)

א מענטש איז אַ זגאל פון די מאמאל פאמיליע.

מענטשן

לויט דער עוואלוציע טעאריע האט דער מענטש זיך אנטוויקלט פון א מאַלפּע פאַר אומגעפער 30 מיליאָן יאָר אדער מער. לויט דער רעליגיעזע גלויבונג איז דער ערשטער מענטש באַשאַפן געוואָרן אינעם 6טן טאג זינט די וועלט איז באַשאַפן אין יאר א.

א מענטש לעבט דורכשניטליך צווישן 80 ביז 120 יאר.