עפענען הויפטמעניו

א דריזל אינעם קערפער שאפט א סובסטאנץ, און שפראצן דערנאך ארויס א קריטישן הארמאן אין דעם בלוט וואס דאס איז גערופן די ענדאקרינאלע סיסטעם, אבער אויך געבט דאס ארויס אפפאל אדער צו סתם לעכער ווי דאס בלוט קומט נישט צו.

פארשידענע מינע דריזןרעדאַקטירן