דער מאגן איז דער גליד וואס פארדייט דאס עסן, אינעם פארעם ווי א זעקל.

די אינעווייניגסטער טייל פון מאגן.

ער ליגט אויפן אויבערשטען חלק פון דעם בויך און ער איז באהאפטן צום וושט מקבל צו זיין דאס עסן. א מענטש האט נאר איינס אבער בהמות וואס זענען מעלה גרה האבן עטלעכע, ווי למשל א קו האט פֿיר מאגנס.

דער צוועק פונעם מאגן איז צו שטופן דאס עסן אין דער קליינער קישקע אריין. ווען די קליינע קישקע איז פול און איז עוסק אין פארדייען דאס עסן דינט דער מאגן איינצולאגערן דאס עסן.

מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין

מאגן-געדערעם-סיסטעם        

מוילצונגשפייכלדריזפארינקסוושטמאגןפאנקרעאסגאלבלאזלעבערקישקעס: קליינע קישקע (דואדענוםליידיגע קישקעקרומעע קישקע) • גראבע קישקע (צעקוםקאלאןגראדע קישקע) • אַנוס