דער שטערן אין מענטשלעכער אנאטאמיע איז דער פאדערשטער טייל פונעם קאפ. דאס איז דער הארטער טייל ארויף פון פנים פון א מענטש, העכער די אויגן. מען דאס אויך דעפינירן די הויט פון פנים צווישן די ברעמען און דיהאר.

אנאטאמיע

רעדאַקטירן

די צענטראלע ארטעריעס אינעם שטערן זענען די אויבער־אויגנלאך און אויבער־ספיראלער צווייגן פון דער טעמפאראלער ארטעריע. די צענטראלע אדערן זענען דער אויבער־אויגנלאך און דער פאדערשטער אדערן. דער צענטראלער נערוו אינעם שטערן איז דער פאדערשטער נערוו.

מענטשלעכע אנאטאמיע 
 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין