געבוירן רעדאַקטירן

קין הבל

באשאפן רעדאַקטירן

אדם חוה