דאס עפיגלאטיס איז דאס דעקל פון האלדז. עס איז געמאכט פון א דין ווייכביין הייטל, פארדעקט מיט שליים און מוסקל, וואס איז פארבונדן מיטן אונטערשטן שורש פון צונג. דאס ארבעט שווער ווען מען רעדט אינמיטן עסן, אדער מען אטעמט אינדערמיט, אז עס זאל נישט אריינגיין דאס עסן אין דער לופטרער, נאר אין דעם וושט, דורך זיך פארמאכן. נארמאל איז דאס נישט פארמאכט און עס איז אפן אויף אויבן אויף ארויף, דעריבער האט יעדע מענטש א גארגל, אחוץ ווען דאס פארמאכט זיך ווערט די האלדז גראד אן דעם בארג. דאס איז איינס פון דריי הויפט באשטאנדטיילן וואס פארעמען אויס דאס שטימע קעסטל.

אן אפן עפיגלאטיס.
מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין