יעקב אבינו

(אַריבערגעפֿירט פון יעקב)

יעקב אבינו איז איינע פון די דריי עלטערן פון יודישן פאלק: (אברהם, יצחק און יעקב). ער איז געווען א זון פון יצחק מיט רבקה, און א צווילינג פון עשו.

ברכת יעקב למנשה ואפרים מיט יוסף און אסנת (ציור)

לויטן מסורת איז יעקב געבוירן ערב סוכות ב'ק"ח, און ער איז נפטר געווארן ערב סוכות ב'רנ"ה ביי דער עלטער פון 147. יעקב איז געווען אן אור אייניקל פון תרח (דורך אברהם און יצחק) און אן אור־אור אייניקל פון תרח (דורך הרן, שרה און יצחק).


פון אים איז ארויסגעקומען גאנץ כלל ישראל דורך זיינע קינדער די הייליגע צוועלף שבטים. ער האט געהאט פיר ווייבער: לאה, רחל, בלהה און זלפה.

פון לאה האט ער געהאט די קינדער:

פון רחל האט ער געהאט:

פון בלהה האט ער געהאט:

פון זלפה האט ער געהאט: