יידישע יארן ב'ק' (2100) - ב'קצ"ט (2199) האבן אנגעהויבן אין יאר 1662 פאר דער ציווילער רעכענונג און האבן געקאנטשעט אין יאר 1562 פאר דער ציווילער רעכענונג לויטן יוליאנישן קאלענדאר.