אָסְנַת בַּת פּוֹטִי פֶרַע כֹּהֵן אֹן, די טאָכטער פון פוטי פרע (אדער פוטיפר), דעם גלח, איז געווען די ווייב פון יוסף, וואָס איז אים געגעבן געוואָרן דורך פרעה, און זי האָט געבאָרן זיינע קינדער מנשה און אפרים אין מצרים. אין די מדרשים פון חז"ל שטייט[פֿעלט אַ מקור] אז זי האָט געבאָרן מנשה און אפרים אין די חדשים פון אדר און אייר.

אסנת