לאה

איינע פון די אימהות

לאה אמנו איז געווען איינע פון די ארבע אמהות, די מאמע לאה איז געווען די עלטסטע טאכטער פון לבן הארמי און מוטער עדינה‏[1], די ערשטע ווייב פון יעקב אבינו. זי האט געהאט פון אים זעקס זין (ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר און זבולן) און איין טאכטער, דינה.

לאה מיט קינדרלך, יעקב מיט לבן


  1. ע"פ מדרש