זבולֻן (ז' תשרי ב'קצ"ז - ז' תשרי ב'שי"ב) איז געווען דער זעקסטער זון פון יעקב אבינו מיט לאה (יעקב'ס צענטער זון).