יידישע יארן ב'ר' (2200) - ב'רצ"ט (2299) האבן אנגעהויבן אין יאר 1562 פאר דער ציווילער רעכענונג און האבן געקאנטשעט אין יאר 1462 פאר דער ציווילער רעכענונג לויטן יוליאנישן קאלענדאר.

  • ב'ר"ה - יעקב אבינו פארלאזט לבן'ס הויז.
  • ב'ר"ז - יעקב קערט זיך צוריק קיין ארץ ישראל.
  • ב'ר"ח - געבוירן בנימין, דער יונגסטער זון פון יעקב אבינו
  • ב'רנ"ה - נפטר געווארן יעקב אבינו