עפענען הויפטמעניו

צענטראל-אייראפעישער זייגער (צפון-האלבקיילעך-ווינטער)רעדאַקטירן

מזרח-אייראפע זומער זייגער (צפון-האלבקיילעך זומער)רעדאַקטירן

ווי סטאנדארטצייט (א גאנץ יאר)רעדאַקטירן