אָראַנזש (#FF6600)

דער קאליר אָראַנזש ליגט צווישן רויט און געל אינעם אנזעעוודיק ספעקטער מיט א כוואליעלענג פון בערך 585 – 620 נ"מ.

מאַראַנץ אין קאָליר אָראַנזש

עטימאלאגיע

רעדאַקטירן

דער קאָליר נעמט זיין נאמען פון דעם ענגלישן ווארט orange אָראַנזש פארן מאראנץ, נאָך דעם אויסזען פון דעם צייַטיקן פרוכט. פריער פלעג מען רופן דעם קאליר געל-רויט.