מזרח אייראפעישער זייגער

דער מזרח אייראפעישער זייגער איז איינער פון די נעמען פון דער UTC + 2 צייט זאנע, צוויי שעה געריקט פון  אוניווערסאלער צייט.

צייט זאנעס אין אייראפע:
העל בלוי מערב אייראפעישער זייגער (UTC+0)
בלוי מערב אייראפעישער זייגער (UTC+0)
מערב אייראפעישער זומער זייגער (UTC+1)
רויט צענטראל אייראפעישער זייגער (UTC+1)
צענטראל אייראפעישער זומער זייגער (UTC+2)
בייזש מזרח אייראפעישער זייגער (UTC+2)
מזרח אייראפעישער זומער זייגער (UTC+3)
געל קאלינינגראדער זייגער (UTC+3)
גרין מאסקווער זייגער (UTC+4)
העלע קאלירן ווייזן לענדער וואס האלטן נישט קיין זומער זייגער:
איסלאנד, אלזשיר, בעלארוס, טוניסיע, רוסלאנד, טערקיי, מאראקא

די פאלגנדע לענדער, טיילן פון לענדער און טעריטאריעס ניצן דעם מזרח אייראפעישן זייגער נאר אין די ווינטער מאנאטן: