תשובה איז די 3טע טייפ פון די 36 טייפ פון פון דעם באקאנטער זינגער יום טוב עהרליך, אין די סעריע יידיש נחת.

די ניגונים פון ר' יום טוב עהרליך זענען מיט א געוואלד'דיגן געשמאק, ער האט געהאט א גרויסן אויסטערלישן כח און אראפלייגן א מעשה מיט א ניגון און מיט גראמען, וואס אזעלכע כוחות זעהט מען נישט כמעט אין די יידישע גאס, יעדעס ניגון וואס ער זינגט אויף זיינע טייפס איז א אוצר, פיל מיט אינהאלט, און מיט דער ריכטיגער כח פון ניגון ברענגט ער ארויס דער אינעווייניגסטען כח הנפש אויף דער אויבערפלאך. און אין דער זעלבער צייט פארמאגט ער א באזונעדערע חוש פון הומאר, און גאר זיסע געשמאקע ווערטליך, זיינע טעיפס און ניגונים זענען נישט ליינגווייליג, נאר פארקערט מען קען עס הערן און הערן און נישט ווערן מיד, זיינע טייפ'ס הייבן אויף דער מענטש, עס איז א קונץ שטיק אין די ניגונים וועלט.

די לידער־ליסטע פונעם טײפ (שאלפלאטע):

  • זייט A
  • לאמיר זיך אומקערן - ”בּעזרת השם, דאָ נישט װײַט אױף די װעגן, אַ טרײן פֿול מיט מענטשן...”
(עס ווערט אויך געזיגנען דרוך דעם זינגער זושא שמעלצער אבער ער זיגנט פארשידענע אויסדריקן אנדערש ווי ארגינעל למשל דארט ווי ארגינעל זאגט יום טוב עהרליך וואס מיין זאגט ער וואס מער, אויך יום עהרליך רעדט מיט א אקצענט פון א פולישער-רוסישער, און זושא שמעלצער לייגט במכוון אריין די באקאנטער סעקווירא'ר אקצענט, כאטש זושא קען גוט דעם געהעריגן אקצענט).
  • דער ברית - ”די נאַכט איז געקומען, דער טאָג איז אַװעק, די גאַסן פֿון מאָסקװאַ...”

דער ניגון ווערט איבערגעזוגנען דורך דעם באקאנטען זינגער אברהם פריד אין זיין קאסעטע.

  • דער גענעראל - ”אַ גליקליכע נאַכט, זןך געענדיקט די לעצטע שלאַכט, בערלין איז...”
  • שיר המעלות ”שיר המעלות אשרי כּל ירא השם, װער באָט אַלע מעלות איז װאױל און...”
  • זייט B
  • כל נדרי - ”די זון איז פֿאַרגאַנגען אַראָפּ אין אַ פֿלאַם אױף קװאַליעס...”

דעם ניגון ווערט איבערגעזוגנען דורך דעם באקאנטען זינגער אברהם פריד אין זיין קאסעטע.

  • טשופטשיק - ”טשופּטשיק טשופּטשיק טשופּטשיק טשופּטשיק , ער באָט אַרפּ פֿון שװאַרצע שײנע האָר...”
  • משיח קומט - ”אין אַ װאָג אַ הײסן, אױף אַ גאַס אַ גרױסן, ערגעץ אין אַ װינקל...”
יום טוב עהרליך'ס אלבאמען
נומער נאָמען נומער נאָמען נומער נאָמען
1 יידיש נחת 13 מידות 25 א שבת מיטן רבין
2 תורה 14 דיַ 26 דער בעל שם טוב 1
3 תשובה 15 שלא עשני גוי 27 דער בעל שם טוב 2
4 שמע בני 16 למנצח בנגינות 28 אמונת צדיקים (דער בעל שם טוב 3)
5 אמעריטשקע 17 קול מבשר 29 שושנת יעקב
6 אמונה 18 מזמור לתודה 30 אשרינו 1
7 שבת 19 יציאת מצרים 1 31 אשרינו 2
8 לוקסוס 1 20 יציאת מצרים 2 32 הלל
9 לוקסוס 2 21 חסד 33 רננו צדיקים 1
10 חבלי משיח 1 22 אליהו הנביא 34 רננו צדיקים 2
11 חבלי משיח 2 23 דער סאטמארער רבי 1 35 מודה אני
12 שבחי ירושלים 24 דער סאטמארער רבי 2 36 בטחון