טעיפ אמעריטשעק איז די 5טע טייפ פון די 36 טייפ פון פון דעם באקאנטער זינגער יום טוב עהרליך, אין די סעריע יידיש נחת.

אין דעם טעיפ מאכט ער חוזק און איז פיל מיט וועטרליך אויפן חשבון פון דעם אמריקאנער לעבענס שטייגער, און ווי ווייט מען דארף זיין געהיט נישט ווערן מיטגעשלעפט מיט די אמריקאנער אידישע גאס, וואס צוביסלעך ווערט מען אריינגעשלעפט דערין, ביז מען ווערט א פאלנער אמריקאנער גוי.

די לידער אינעם טעיפ:


  • חוזק
  • אמעריטשעקע (1-2)
  • אפילו אין אמעריטשקע
  • נישט אמת
  • סענדויטש
  • שיר המעלות
יום טוב עהרליך'ס אלבאמען
נומער נאָמען נומער נאָמען נומער נאָמען
1 יידיש נחת 13 מידות 25 א שבת מיטן רבין
2 תורה 14 דיַ 26 דער בעל שם טוב 1
3 תשובה 15 שלא עשני גוי 27 דער בעל שם טוב 2
4 שמע בני 16 למנצח בנגינות 28 אמונת צדיקים (דער בעל שם טוב 3)
5 אמעריטשקע 17 קול מבשר 29 שושנת יעקב
6 אמונה 18 מזמור לתודה 30 אשרינו 1
7 שבת 19 יציאת מצרים 1 31 אשרינו 2
8 לוקסוס 1 20 יציאת מצרים 2 32 הלל
9 לוקסוס 2 21 חסד 33 רננו צדיקים 1
10 חבלי משיח 1 22 אליהו הנביא 34 רננו צדיקים 2
11 חבלי משיח 2 23 דער סאטמארער רבי 1 35 מודה אני
12 שבחי ירושלים 24 דער סאטמארער רבי 2 36 בטחון