אמונה - קום מײַן פֿרײנט אין גאָרטען אָדער לאָמיר אַרױס אױפֿן פֿעלד...

דעם ניגון זינגט איבער דער באקאנטער זינגער אברהם פריד אויף זיין אלבאם.

די נאטור -


די בלעטעלע - שטײט אַ בױם אין מיטן װעג, מיט די צװײַגן אַרױסגעשטעקט

דעם ניגון זינגט איבער דער באקאנטער זינגער אברהם פריד אויף זיין אלבאם.

המחדש בטובו -


דער תלמיד אין מדבר - װער גײט עס דאָרט אין װעג, אין מדבּר אָן אַ עק װאו מען זעט נישט מיין, נאר הימל זאַמד און שטיין …


בחירה -


הימלישע חשבונות -


א תיקון -


רבי מענדל - רבי מענדל איז א איד א גרויסער תלמיד חכם און א גרויסע בר דעת, ער האט א אשת חיל פון מיט שבחים נאר שטענדיגע איז זי אין כעס...


בייג זיך אונטער -


אני מאמין - אני מאמין, איך גלױב אין דעם אַז דער בּורה, געבענטשט זאָל זײַן...

דעם ניגון זינגט איבער דער באקאנטער זינגער אברהם פריד אויף זיין אלבאם.


יום טוב עהרליך'ס אלבאמען
נומער נאָמען נומער נאָמען נומער נאָמען
1 יידיש נחת 13 מידות 25 א שבת מיטן רבין
2 תורה 14 דיַ 26 דער בעל שם טוב 1
3 תשובה 15 שלא עשני גוי 27 דער בעל שם טוב 2
4 שמע בני 16 למנצח בנגינות 28 אמונת צדיקים (דער בעל שם טוב 3)
5 אמעריטשקע 17 קול מבשר 29 שושנת יעקב
6 אמונה 18 מזמור לתודה 30 אשרינו 1
7 שבת 19 יציאת מצרים 1 31 אשרינו 2
8 לוקסוס 1 20 יציאת מצרים 2 32 הלל
9 לוקסוס 2 21 חסד 33 רננו צדיקים 1
10 חבלי משיח 1 22 אליהו הנביא 34 רננו צדיקים 2
11 חבלי משיח 2 23 דער סאטמארער רבי 1 35 מודה אני
12 שבחי ירושלים 24 דער סאטמארער רבי 2 36 בטחון